Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Slotte, Liselott Forsman
Editors: Marika Tandefelt
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Språk i skola och samhälle
Title of series: Svenskan i Finland – i dag och i går.
Number in series: 2
Volume number: 2
Start page: 15
End page: 51
ISBN: 978-951-583-363-1

Last updated on 2020-12-07 at 05:12