Monimuotoista elämää

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salovius-Laurén Sonja, Holopainen Reetta, Kurvinen Lasse, Viitasalo Markku
Redaktörer: Viitasalo Markku, Kostamo Kirsi, Hallanaro Eeva-Liisa, Viljanmaa Wilma, Kiviluoto Suvi, Ekebom Jan, Blankett Penina
Förläggare: Gaudeamus
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Meren aarteet - löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon
Förläggare: Gaudeamus
Moderpublikationens namn: Meren aarteet
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 125
ISBN: 978-952-495-435-8

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:11