Identity management strategies among HIV-positive Colombian gay men in London

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rusi Jaspal, Iain Williamson
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Culture, Health and Sexuality
Volym: 19
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 1374
Artikelns sista sida, sidnummer: 1388
eISSN: 1464-5351

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:48