A compiler approach to map algebra: automatic parallelization, locality optimization, and GPU acceleration of raster spatial analysis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jesús Carabaño, Jan Westerholm, Tapani Sarjakoski
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: GeoInformatica
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 25


Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:55