Sexual abuse and HIV-risk behaviour among black and minority ethnic men who have sex with men in the UK

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rusi Jaspal, Barbara Lopes, Zahra Jamal, Ivana Paccoud, Parminder Sekhon
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Mental Health, Religion and Culture
Volym: 20
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 841
Artikelns sista sida, sidnummer: 853
eISSN: 1469-9737

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:23