[Recension av] Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Red. Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede & Anne Heith. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne 2015

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Förläggare: Svenska Litteratursällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Samlaren
Volym: 138
Artikelns första sida, sidnummer: 269
Artikelns sista sida, sidnummer: 271
eISSN: 2002-3871


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:50