Påföljdssystemet inom marknadsföringsrätten - föreligger det behov av en reformering?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joachim Enkvist
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Alma Talent
Moderpublikationens namn: Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 57
ISBN: 978-952-14-3241-5

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:22