Toxicopathology Induced by Microcystins and Nodularin: A Histopathological Review

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svirčev Z, Lujić J, Marinović Z, Drobac D, Tokodi N, Stojiljković B, Meriluoto J
Förläggare: Taylor & Francis Ltd.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Environmental Science and Health, Part C
Volym: 33
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 167
eISSN: 1532-4095

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 02:23