Predicting the occurrence of rocky reefs in a heterogeneous archipelago area with limited data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henna Rinne, Anu Kaskela, Anna-Leena Downie, Harri Tolvanen, Mikael von Numers, Johanna Mattila
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 138
Artikelns första sida, sidnummer: 90
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
eISSN: 1096-0015

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 06:13