Identiteetin synty, näkyvyys ja muuttuvuus. Monitieteisen tutkijakoulun esittelyä

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Ethnos r.y.
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Ethnos-tiedote
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:25