Förord/Introduction

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo/Turku
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Budkavlen
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Budkavlen 2016
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 07:29