Epoxidation of fatty acids assisted by microwaves for development of biolubricants

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adriana Freites
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:28