Valfrihet och oskrivna regler : karnevalernas tid och rum

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson B
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISSN: 0787-5576

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:11