Book review of: J. Vuolteenaho, L. Ameel, A. Newby & M. Scott (eds.), Language, Space and Power: Urban Entanglements. Collegium. Studies across disciplines in the humanities and social sciences. Volume 13. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2012. 178 pages.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nihtinen Atina
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Studia Celtica Fennica
Volym: XII
Artikelns första sida, sidnummer: 88
Artikelns sista sida, sidnummer: 90

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:10