Timing Analysis of Message Sequence Charts

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuandong Li, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 255
Antal sidor: 28
ISBN: 952-12-0408-7
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:25