Rectifying Misconceptions of Wittgenstein and Phillips: Contemplating Religious Forms of Life by Mikel Burley

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hugo Strandberg
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordic Wittgenstein Review
Volym: 3
Nummer: 2

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 04:04