Nordic-Baltic Student Teachers’ Identification of and Interest in Plant and Animal Species: The Importance of Species Identification and Biodiversity for Sustainable Development

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Palmberg, Ida Berg, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Pia Norrgård-Sillanpää, Christel Persson, Rytis Vilkonis, Eija Yli-Panula
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Science Teacher Education
Tidskriftsakronym: JSTE
Volym: 26
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 549
Artikelns sista sida, sidnummer: 571
eISSN: 1573-1847

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 05:03

Dela länk