The Semantics of UML State Machines

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Iván Porres Paltor
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 273
Antal sidor: 20
ISBN: 952-12-0446-X
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:28