Tala om mångfald!: medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet : festskrift till Tom Sandlund

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Creutz, Mika Helander
Förläggare: Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Seriens namn: SSKH Meddelanden
Nummer i serien: 79
Volym: 79
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 331
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892


Nyckelord

etnicitet, finlandssvenskar, migration, minoritetsgrupper, mångkulturalism, Sandlund, Tom, 1938-, Svenska social- och kommunalhögskolan, utbildning på högskolenivå

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 03:28