Enhancing Dynamic Performance Measurement Systems through Information Systems Integration

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gullvkist Benita
Förlagsort: 7th Conference on Performance Measurement and Management Control
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 7th Conference on Performance Measurement and Management Control
Seriens namn: Proceedings of the 7th Conference on Performance Measurement and Management Control
ISSN: 2295-1660

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:46