Järkevin odotuksin – mahdollisiin maaleihin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Liikuntatieteellinen seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Liikunta ja tiede
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 14

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 04:19