[Recension av] David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carola Nordbäck
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kyrkohistorisk årsskrift
Artikelns första sida, sidnummer: 207
Artikelns sista sida, sidnummer: 214

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:38