[Recension av] David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carola Nordbäck
Publication year: 2014
Journal: Kyrkohistorisk årsskrift
Start page: 207
End page: 214

Last updated on 2019-19-10 at 04:48