Guss Mattsson i dag: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finland årshögtid den 5 februari 2014

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Clas Zilliacus
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier
Volym: 89
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:41