Johdatus varhaisen kirkon teologiaan

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer

För tillfället inga tillgängliga


Publikationens författare: Gunnar af Hällström, Anni Maria Laato, Juha Pihkala
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Kirjapaja
ISBN: 951-607-227-5

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 06:49