Digital Wellness Services for “Young Elderly”: A Missed Opportunity for Mobile Services

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer, Walden Pirkko
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
Volym: 11
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:33