Imprecision and Uncertainty in Management - The Possibilities of Fuzzy Sets and Soft Computing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer
Förläggare: Romanian Academy of Science
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: NOEMA
Volym: 15
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 114

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 02:33