Improving Supervised Learning Classification Methods Using Multigranular Linguistic Modeling and Fuzzy Entropy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Antonio Morente-Molinera, József Mezei, Christer Carlsson, Enrique Herrera-Viedma
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: IEEE Transactions on Fuzzy Systems
Volym: 25
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1078
Artikelns sista sida, sidnummer: 1089
eISSN: 1941-0034

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:52