Digital Coaching to Build Sustainable Wellness Routines for Young Elderly

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer, Walden Pirkko
Redaktörer: Andreja Pucihar et al
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Bled eConference
Moderpublikationens namn: 30TH Bled eConference: Digital Transformation – From Connecting Things to Transforming Our Lives
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 70
eISBN: 978-961-286-043-1

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:16