Using multi-granular fuzzy linguistic modelling methods for supervised classification learning purposes

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. A. Morente-Molinera, J. Mezei, C. Carlsson, E. Herrera-Viedma
Publiceringsår: 2017
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Proceedings of FUZZ-IEEE 2017
Artikelns första sida, sidnummer: Paper # 50
ISSN: 1558-4739

Senast uppdaterad 2020-29-02 vid 03:04