Measuring patient satisfaction: Insights from social psychology

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christos Daramilas, Rusi Jaspal
Förläggare: The British Psychological Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Social Psychological Review
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 03:10