Queera möten i finlandssvenska folksägner

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Catarina Harjunen
Förläggare: Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Nummer: 2
eISSN: 0787-5576


Abstrakt

Artikeln är en presentation av min doktorandforskning i nordisk folkloristik. Syftet med min avhandling är att göra en kulturanalytisk och queerteoretisk läsning av finlandssvenska folksägner som skildrar ett erotiskt möte mellan människa och naturväsen. I artikeln presenteras teori, metod, material samt forskningsfrågor.


Nyckelord

Folklore

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:30