Formalising UML State Machines for Model Checking

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Iván Porres Paltor
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: UML'99 The Unified Modeling Language
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 1723
Artikelns första sida, sidnummer: 430
Artikelns sista sida, sidnummer: 445
ISBN: 978-3-540-66712-4
eISBN: 978-3-540-46852-3
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 06:00