Digital Sound Recorder: A Case Study On Designing Embedded Systems Using the UML Notation

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ivan Porres Paltor, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 234
Antal sidor: 34
ISBN: 952-12-0367-6
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:02