Fauna of the green alga Cladophora glomerata in the Baltic Sea: density, diversity, and algal decomposition stage

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Ólafsson, Katri Aarnio, Erik Bonsdorff, Nina Larissa Arroyo
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Marine Biology
Volym: 160
Artikelns första sida, sidnummer: 2353
Artikelns sista sida, sidnummer: 2362
eISSN: 1432-1793

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 06:00