Gudsbilden i kyrkohandboksförslaget

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: B Sundkvist
Editors: Stephan Borgehammar
Publication year: 2014
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Framtidens gudstjänst? : Kyrkohandboksförslaget granskat
Title of series: Svenskt Gudstjänstliv
Volume number: 89
Start page: 149
End page: 170
ISBN: 978-91-7580-720-1
ISSN: 0280-9133

Last updated on 2020-19-09 at 06:14

Share link