Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Redaktörer: K.A. Røvik, T.V. Eilertsen, E. Moksnes Furu
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering
Artikelns första sida, sidnummer: 167
Artikelns sista sida, sidnummer: 193
ISBN: 978-02-43015-3

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:06