Surface chemistry and spatial distribution of polysaccharides and lignin in kraft pulps as investigated by XPS, ToF-SIMS and Py-GC/MS

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindström N, Korpinen R, Fardim P
Redaktörer: N N
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2008
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 10th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 8

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 07:49