Monien uskontojen ja katsomusten Suomi = De många religionernas och åskådningarnas Finland

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio, Jussi Sohlberg
Publication year: 2017
Publisher: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Title of series: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Number in series: 48
ISBN: 978-951-693-358-3
eISBN: 978-951-693-359-0
ISSN: 2341-7641


Abstract

Samma publikation finns översatt till svenska och utgiven i serien Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, nr 51, 2017.eISBN 978-951-693-367-5, ISBN 978-951-693-366-8.
URL http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/8B54C053F40204C9C2258114003EFCEB/$FILE/Manga_religionernas_askadningarnas_Finland_MUKS_verkkojulkaisu.pdf


Keywords

Religion in Finland


Documents


Last updated on 2020-10-08 at 07:06

Share link