Data-Driven Approach to Ensuring Fault Tolerance and Efficiency of Swarm Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Amin Majd, Elena Troubitsyna
Publiceringsår: 2017
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Big Data (Big Data), 2017 IEEE International Conference on
Artikelns första sida, sidnummer: 4792
Artikelns sista sida, sidnummer: 4794
ISBN: 978-1-5386-2716-7
eISBN: 978-1-5386-2715-0

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:02