"Vi går inn i det private rommet til pasienten".: Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas
Förläggare: Septentrio Academic Publishing
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
Volym: 10
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 70
Artikelns sista sida, sidnummer: 82

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:00