Tutkimus personoiduista uutisista,Yle ja Omni: paperiprototyyppi sovelluksesta persoinoiduille uutisille

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joachim Majors
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 44


Abstrakt

MAYO-hankkeen tavoitteena oli tutkia personoitujen uutispalvelujen käyttöä mobiilialustoilla, ja siihen liittyviä käyttäjäkokemuksia. Tutkimuksen tulosten perustella laadittiin suuntaviivoja ja hyviä käytänteitä personoiduille uutisille, sekä luotiin paperiprototyyppi sovelluksesta persoinoiduille uutisille. Hankkeessa tutkittiin uutissovelluksia Uutisvahti (Yle) sekä Omni.

Tutkimuksen tulokset ovat selvät: Koehenkilöt haluavat mahdollisuuden personoida uutistarjontaa, priorisoida erityyppisiä sisältöjä uutisvirrassa sekä muistutuksia (esim kilahduksia mobiililaitteessa) käyttäjälle


Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 07:28