Development of measurements and control agorithms with industrial applications

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Kronqvist
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 144


Nyckelord

overlapping control, recursive standard deviation, stone wool production, width measurement

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 04:27