Non-canonical Notch signaling activates IL-6/JAK/STAT signaling in breast tumor cells and is controlled by p53 and IKKα/IKKβ

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jin S, Mutvei AP, Chivukula IV, Andersson ER, Ramsköld D, Sandberg R, Lee KL, Kronqvist P, Mamaeva V, Ostling P, Mpindi JP, Kallioniemi O, Screpanti I, Poellinger L, Sahlgren C, Lendahl U.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Oncogene
Volym: 32
Nummer: 41
Artikelns första sida, sidnummer: 4892
Artikelns sista sida, sidnummer: 4902
eISSN: 1476-5594

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 04:57