Cancer-cell targeting and cell-specific delivery by mesoporous silica nanoparticles

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Rosenholm, Cecilia Sahlgren, Mika Linden
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Journal of Materials Chemistry
Volym: 20
Nummer: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 2707
Artikelns sista sida, sidnummer: 2713

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:34