Hypo- and hyperactivated Notch signaling induce a glycolytic switch through distinct mechanisms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Landor SK-J, Mutvei AP, Mamaeva V, Jin S, Busk M, Borra R, Grönroos TJ, Kronqvist P, Lendahl U, Sahlgren CM
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences
Volym: 108
Nummer: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 18814
Artikelns sista sida, sidnummer: 18819

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:08