Child Forensic Interviewing in Finland: Investigating Suspected Child Abuse at the Forensic Psychology Unit for Children and Adolescents

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Julia Korkman, Tom Pakkanen, Taina Laajasalo
Redaktörer: Susanna Johansson, Kari Stefansen, Elisiv Bakketeig, Anna Kaldal
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Collaborating Against Child Abuse
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 164
ISBN: 978-3-319-58387-7


Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 04:50