Etisk expertis eller moralisk vishet? Att undervisa i moralfilosofi

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Kronqvist
Editors: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Ungas rätt till samtal - en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1


Abstract

Camilla Kronqvist är forskare och
lärare i filosofi vid Åbo Akademi. Hon har en flerårig erfarenhet av att
undervisa kurser i moralfilosofi och ett levande intresse för frågor
som berör filosofins didaktik. Hennes forskning placerar sig i de flesta
fall i skärningspunkten mellan psykologins filosofi och moralfilosofi.

I artikeln vidgar hon diskussionen om människorättsfostran till att beröra moralisk fostran mer allmänt och undervisningen i etik eller moralfilosofi mer specifikt.
Hon diskuterar hur vi bäst kan förstå moral och hur vår förståelse av
vad moral är återspeglas i vad vi ser som centrala etiska begrepp.
Normativa moraliska teorier låter förstå att moralfilosofi består i att
utveckla allmänna principer för vad som är den rätta handlingen. Därmed
utgår de från att moral främst är något att ha kunskap om, något som man
kan bli expert på. Kronqvist tillbakavisar den tanken. Med stöd i
Elizabeth Anscombes och Iris Murdochs kritik av traditionell
moralfilosofi diskuterar hon begränsningar i hur den förstått moral
handlar om. Hon diskuterar även dygdetiken som föreslår att den
bedömningsförmåga som krävs i moraliska övervägande kunde ses som en
form av moralisk vishet. Mot den här bakgrunden föreslår hon att studiet
av moral också kräver att vi omformas som människor, och finner nya
sätt att tala om det som är angeläget i mänskligt liv. I diskussionen
ges mänskliga rättigheter också en annorlunda belysning. Istället för
att se dem som en grund för moral, förstås de som en
politisk-samhällelig förutsättning för att kunna dela ett liv som
präglas av en mångfald röster.


Keywords

Filosofins didaktik, Moralisk förståelse

Last updated on 2020-14-08 at 05:59