Att popularisera vetenskap: Två temperament

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Kronqvist
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ikaros
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:13

Dela länk