Twin studies and quantitative genetics in premature ejaculation research

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jern, Patrick
Redaktörer: Emmanuele A. Jannini, Chris G. McMahon, Marcel D. Waldinger
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Premature Ejaculation: From etiology to diagnosis and treatment
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 131
ISBN: 978-88-470-2645-2
eISBN: 978-88-470-2646-9

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:07